O nás

Společnost SILO TRANS s.r.o. vznikla v roce 1996 jako dopravní kamionová organizace. Společnost je situována pouze v České republice a nemá žádné zahraniční pobočky. Jde o jednu z největších čistě českých rodinných firem zabývajících se vnitrostátní a mezinárodní přepravou volně ložených komodit. Přeprava je poskytována na základě smluvních cen, které odpovídají situaci na trhu, vzdálenosti a přepravovanému materiálu. Ceny poskytujeme vždy na dotázání. Firma operuje v zemích Evropské unie a mezi nejčastější země patří Česká republika, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Francie, Benelux a Itálie.

Jsme také držiteli certifikátů ISO 9001:2008 a GMP+, pro náhled jejich platných originálů pro klikněte zde.

Nic však nebrání dalšímu růstu a poskytování služeb také v ostatních státech Evropy. I v současném hyperkonkurenčním prostředí dokáže společnost nejen přežít, ale dokonce se rozvíjet a dosahovat dobrých finančních výsledků. Veškeré procesy neustálého zlepšování výkonnosti a efektivnosti se odvíjí od požadavků zákazníků. Skutečnost, že našich služeb využívají významné tuzemské a zahraniční firmy, svědčí o tom, že SILO TRANS patří mezi kvalitní, uznávané a vyhledávané přepravní společnosti.

Harmonie s životním prostředím je pro podnik samozřejmostí, stejně jako vztahy s dodavateli a ostatními partnery, které pozitivně ovlivňují kulturu společnosti. Naplněním této politiky upevňuje v podvědomí zákazníků spojení jakosti se jménem společnosti SILO TRANS s.r.o. K realizaci uvedených cílů byl v organizaci zaveden systém managementu jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2008.

Počet pracovníků se pohybuje mezi 50-70 zaměstnanci. Při přijímání nových řidičů je posuzováno nejen pracovní nasazení, zkušenosti, ale i individuální schopnost samostatně jednat a zabezpečit přepravu za všech okolností a podmínek. Úspěch každého jednotlivce je spojován s úspěchem celé organizace. Dbá se na zabezpečování profesního růstu všech pracovníků, na týmovou spolupráci a komunikaci. Nejen u administrativních pracovníků, ale i u řidičů dochází k pravidelnému školení, které souvisí s jejich výkonem. Myšlenky a podněty každého pracovníka organizace jsou předpokladem zvyšování spokojenosti zákazníka.